Posledné aktuality

Hodnoty v podnikaní a v spoločnosti

posted 26 Oct 2014, 19:00 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Dá sa podnikať slušne?


Sociálna akadémia, zriadená Konferenciou biskupov Slovenska, pozýva na konferenciu podnikateľov dobrej vôle na tému: Hodnoty v podnikaní, hodnoty v spoločnosti, ktorá sa uskutoční 1.12. 2014 o 18.00 v Bratislave. 

Kardinál Turkson za prítomnosti podnikateľov z Chile, Argentíny, Nemecka i Slovenska príde predstaviť dokument Povolanie podnikateľa v slovenčine, ktorý vydala pápežská rada Iustitia et Pax. Je to prvý ucelený dokument katolíckej Cirkvi o povolaní podnikateľa.  

 

Simultánne tlmočenie je zabezpečené. 

Je to veľká príležitosť povzbudiť sa, stretnúť sa s rôznymi podnikateľmi a aj prakticky sa inšpirovať.

Viac na www.hodnotyvpodnikani.sk

Formy 25, 26 nás učí objavovať nové veci

posted 11 Aug 2014, 14:03 by Ekonomika spoločenstva Slovensko


5. stretnutie európskych podnikateľov a aktérov ES

posted 9 Jul 2014, 07:08 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Spoločne smerovať k ekonomike, ktorá zahŕňa všetkých:

návrh Ekonomiky spoločenstva 

Pod týmto názvom sa v chorvátskom Križevci, 16. - 19. októbra 2014 bude konať stretnutie podnikateľov a aktérov ES z takmer z celej Európy. Môžu sa vzájomne podeliť o svoje radosti, plány či otázky zo svojho pracovného a podnikateľského prostredia. Počas 4 dní bude priestor na výmenu skúseností medzi prítomnými podnikateľmi, vízie inkluzívnej ekonomiky vďaka prítomným docentom, dialóg a chvíle venované práci: či už priamo v teréne (v jednom z podnikov ES) alebo v skupinách, kde bude priestor rozvinúť nápady a návrhy účastníkov. Viac informácií v pozvánke. 

Letná škola ES predo dvermi … ešte stále je možné prihlásiť sa!

posted 9 Jul 2014, 06:21 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Študenti alebo mladí podnikatelia, ktorí chcú vedieť viac o sociálnom podnikaní, rozvoji, chudobe, nezištnosti, vzájomnosti či šťastí v ekonomike sa 26. – 31. augusta 2014 môžu pridať k svojim rovesníkom s podobnými záujmami a otázkami a prihlásiť sa na Letnú školu ES, ktorá bude prebiehať v angličtine.

Budú ju viesť profesori, odborníci na témy občianskej a sociálnej ekonomiky spolu s ľuďmi z praxe, ktorí svoj profesionálny život stavili na podnik v štýle ES a neoľutovali… 

Tretí ročník Letnej školy ES sa bude konať v citadele Arny, 91680 Bruyères-le-Chatel (Paríž). Ešte stále je možné prihlásiť sa, a to do 31. júla 2014.  Viac info a prihlášku nájdete tu. Sledujte nás aj na Facebookovej stránke: TU

Prof. Stefano Zamagni v Bratislave

posted 15 Jun 2014, 16:57 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Prof. Stefano Zamagni, celosvetovo uznávaná osobnosť, taliansky profesor ekonómie a hlavný šíriteľ myšlienok občianskej ekonómie, ktorej viditeľnou a praktickou súčasťou je aj Ekonomika spoločenstva, sa stretol 12. júna, pri príležitosti pozvania na medzinárodnú konferenciu kde bol jedným z hlavných panelistov, aj so záujemcami ES na Slovensku a navštívil podnik ES InVivo v historickom centre Bratislavy. Nezabudnuteľné s
tretnutie s prof. Zamagnim plné múdrosti, jasnosti a nádeje aj pre toto obdobie všeobecnej krízy (nielen ekonomickej) a chaosu, dodalo prítomným silnú odvahu konať, spájať sa s inými a šíriť dobro v krajine aj prostredníctvom skúsenosti ekonomiky spoločenstva. 

Ďalšie zaujímavé komiksy s Formy a jeho spoločníkmi

posted 26 May 2014, 03:22 by Ekonomika spoločenstva Slovensko


Formy 22

posted 1 Apr 2014, 13:36 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Od nekontrolovateľných ziskov k spoločnému dobru

posted 20 Mar 2014, 04:21 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Občianske združenie RR 49 (www.rr49.cz) pri Univerzite Tomáša Baťu v českom Zlíne organizovalo v spolupráci s miestnou farskou komunitou večer “s" a "o” ekonomike spoločenstva. Predstavenie ES sa konalo 10. marca 2014 pod názvom: 

Od nekontrolovateľných ziskov k spoločnému dobru. 

Prítomných bolo viac ako sto - podnikateľov, študentov, ekonómov, manažérov a iných záujemcov, ktorí sa na ekonomiku chceli pozrieť inak a v spoločnej diskusii pochopiť, či môže byť ekonomika v službe človeka a pre spoločné dobro. 

ES ponúka cestu od nekontrolovateľných ziskov k spoločnému dobru, a jej “snom” je spravodlivejšia spoločnosť. V dnešnej dobe nie je viac možné oddeľovať vytváranie ziskov od potrieb spoločnosti, inak povedané zisky musia slúžiť spoločnému dobru, nie iba jednotlivcom (koncentrácia kapitálu v úzkej skupine ľudí). 

Prirodzenou súčasťou podnikania je tvorba zisku, no pre mnohých podnikateľov sa zisk stáva jediným cieľom. V procese generovania ziskov a tvorby bohatstva však súčasná socio-ekonomická kríza ukázala, že mnohí podnikatelia nie sú podnikateľmi ale špekulantmi, ktorí nevyrábajú ani nevytvárajú, ale umelo točia finančné zdroje. Večer o ekonomike spoločenstva chcel na jednej strane poukázať na krízu, v ktorej sa nachádzame vďaka niečomu nekontrolovateľnému a zároveň spoločne hľadať vyšší zmysel tvorby bohatstva a spravodlivejšieho prerozdelenia ziskov.

Ak sa bohatstvo a zisky stanú konkrétnou súčasťou kultúry dávania realizovanej v podniku, do centra pozornosti sa dostane človek a to dá podnikaniu nový zmysel. Ekonomika spoločenstva vytvára spoločenstvo ľudí na akejkoľvek úrovni - horizontálnej i vertikálnej. Ako sú napríklad vzťahy medzi zamestnancami, vzťah zamestnanca s manažérom, vzťah ku konkurencii a zároveň aj vzťah medzi podnikateľom a núdznym.

ES nie je jedinou cestou ako distribuovať bohatstvo a dospieť k lepšiemu svetu, no je isto jednou z nich, pretože má svoju víziu, charizmu a viditeľnú realizáciu a jej silnou stránkou je spoločenstvo a túžba po spravodlivejšej spoločnosti, kde by “nebolo viac núdznych”. 

Táto nová ekonomická “ponuka” priťahuje stále väčšiu pozornosť podnikateľov, zamestnancov, pracovníkov, mladých a formuje ich vnútorné motivácie a ich povolania pre rôzne pracovné činnosti. 

Praktickou „pomôckou“ na zapamätanie si hodnôt, ktoré vytvárajú pracovné prostredie ukotvené vo vzájomnom rešpektovaní sa a spoločnej zodpovednosti, je podniková kockaKaždá strana kocky obsahuje jedno heslo, ktoré môže inšpirovať náš pracovný deň: BUDUJ vzťahy každý deň! PODPORUJ činmi, nielen slovami! ZDIEĽAJ skúsenosti, čas, seba! OCEŇ každú osobu, každý nápad! NAJPRV pomôž iným! KONKURENTI môžu byť tiež priateľmi! Na web stránke http://www.thecompanycube.org/sk si kocku môžete stiahnuť aj v slovenskom jazyku a vytlačiť, prípadne stiahnuť ako mobilnú aplikáciu. Na tejto stránke sa tiež zbierajú a zdieľajú skúsenosti.

Medzi účastníkmi boli mladí, ktorých všeobecnou charakteristikou je túžba po nových a pevných priateľstvách, chuť cestovať a spoznávať nové.

Okrem pozvania mladých na 3.ročník medzinárodnej letnej školy ES pre mladých, ktorý sa bude konať od 26.-31. augusta 2014 v Paríži (viac na www.ekonomika-spolocenstva.sk/najnovsie/medzinarodnaletnaskolaes2014) prišlo aj pozvanie pre podnikateľov, ktorí sa majú možnosť stretnúť v Chorvátskom Križevci (Mariapoli Faro) na stretnutí podnikateľov ES pre východnú a severnú Európu v dňoch 17.-19.októbra 2014.

Ekonomika spoločenstva je ako „strom“, ktorý sa nedá postaviť ale zasadiť, polievať a nechať rásť. Možno toto je návod na to, ako každodenne pracovať, aby sa myšlienky, návrhy, skúsenosti a svetlo vychádzajúce z tejto reality dali uskutočňovať, a aby prinášali úžitok pre mnohých.            

                                                                                                                                                        Mária Čalfová

Fotogaléria

                                                Spravodajstvo TV NOE1

Podniková kocka: Poskladaj! Prečítaj! Hoď! Ži! Podeľ sa! Zaži!

posted 9 Mar 2014, 14:57 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Podniková kocka - Nová Malá Podniková Revolúcia!

Podniková kocka (The Company CubeTM) je praktický spôsob ako si zapamätať hodnoty, ktoré vytvárajú pracovné prostredie zakotvené vo vzájomnom rešpekte, záujme a zdieľanej zodpovednosti. 
Je nová stratégia spolupráce vytvorená pre úspešnosť malých podnikov. Jej cieľom je transformácia pracovného prostredia a snaha premieňať spoločnosť prostredníctvom dennodenného ľudsky orientovaného rozhodovania a konania.

STIAHNI SI PAPIEROVÚ KOCKU! HOĎ SI ŇOU a PRIDAJ SA K NÁM! 
Viac na: www.thecompanycube.org/sk

                                                   

Medzinárodná letná škola ES 2014

posted 23 Feb 2014, 14:17 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Francúzsko, Paríž, 2014: 3. Medzinárodná letná škola ES 

26. – 31. august 2014, Citadela v Arny, 91680 Bruyères-le-Chatel (pri Paríži)


Nová ekonómia pre spravodlivejší svet

PRE KOHO JE ŠKOLA URČENÁ

Program a realizácia letnej školy sú zamerané pre študentov a mladých podnikateľov (19 – 35 rokov), ktorí rozmýšľajú o svojej profesionálnej budúcnosti; veria, že nová humánnejšia ekonomika je nielen možná, ale potrebná; majú záujem o občiansku ekonómiu…

Letná škola je miestom STRETNUTIA mladých z celého sveta; ZDIEĽANIA myšlienok, konceptov, skúseností, snov; TVORENIA nových projektov, priateľstviev, vízií; ZMENY sveta, ekonomiky, života okolo nás.

PROGRAM

Okrem iného sa bude hovoriť o sociálnom podnikaní, zamestnanosti, rozvoji, chudobe, nezištnosti, vzájomnosti, bratstve… vo svetle novej paradigmy, ktorá vychádza z Ekonomiky spoločenstva.

PREDNÁŠAJÚCI

Prítomní budú docenti: Luigino Bruni (Univerzitný inštitút Sophia a Univerzita LUMSA, Rím, Taliansko), Anouk Grevin (Universita v Nantes, Francúzsko),  Teresa Ganzon (Bangko Kabajan, Manila, Filipíny) 

JAZYK

Komunikačným jazykom letnej školy bude angličtina.

ORGANIZÁTORI

Letná škola je organizovaná Medzinárodnou asociáciou Ekonomiky spoločenstva (AIEC) v spolupráci s Asociáciou Aurore pour une Economie de Communion.

MIESTO A TERMÍN

Letná škola bude v Citadele Arny, blízko Paríža vo Francúzsku v termíne od poobedia 26. augusta do 31. augusta 2014.

NÁKLADY

Suma 220 € zahŕňa zápis, 5-dňové ubytovanie počas trvania školy a stravu od večere 26. augusta do obeda 31. augusta, návštevu centra Paríža. V prípade potreby je možné požiadať o štipendium, najmä pre tých, ktorí pricestujú z ďaleka.

PRIHLÁŠKA

Na letnú školu sa môžete prihlásiť vyplnením online formulára a poslať svoj životopis na email: 

eocsummerschool2014@gmail.com do 31. júla 2014

Počet účastníkov je obmedzený, preto budú všetky prihášky starostlivo posúdené organizátormi, ktorí následne vybraným účastníkom ich účasť na letnej škole potvrdia. V prípade potreby si organizátori môžu vyžiadať doplňujúce informácie od prihlásených záujemcov.

KONTAKT V PRÍPADE OTÁZOK

eocsummerschool2014@gmail.com

Prevzaté z www.edc-online.org

1-10 of 38