Dynamika dávania: Nemecko – Ottmaring, 24.-27. október 2013

4. stretnutie ES pre severnú a východnú Európu

“Dynamika dávania”

Budúcnosť firiem; ekonomický svet a spoločné dobro.

24.-27. október 2013 
Konferenčné centrum v Ottmaringu

Eichenstr. 31
D - 86316 Friedberg

Stretnutie ES v severnej Európe je novou tradíciou. V roku 2009 sa konalo v Rootselaar (Belgicko) a v roku 2010 v Baare (Švajčiarsko). V roku 2011 prišiel rad na Viedeň (Rakúsko) a tento rok bude hostiteľom Nemecko. 

Stretnutie je zamerané na rozvoj regionálnej ekonomiky spoločenstva. Ponúka vzájomné zdieľanie podnikateľov zo susedných krajín, výmenu skúseností z minulosti i súčasnosti. Stretnutie podporuje synergiu pre budúci medzinárodný rozvoj ES.

V pozvánke sa píše: “Dnes sa naša spoločnosť orientuje na zisk. Protipól k tomu sa ponúka "ekonomika spoločenstva (ES)", svetová iniciatíva, ktorá dáva do popredia “logiku kultúry dávania", inšpirovanú a zrodenú z dynamiky vzájomnosti a bratstva. Inšpirácia vychádza zo života prvotného kresťanského spoločenstva: "... a medzi nimi nebolo núdzneho." (Sk 4, 34).

Stretnutie ponúkne podnety pre spoločné akcie v oblasti ekonomiky, ktorá hľadá spoločné dobro. Prednášajúci zamerajú svoje prezentácie na koncept “dávania”. 

Prednášajúci: Luigino Bruni (hlavný koordinátor medzinárodnej komisie ES, profesor na LUMSA - Rímskej universite: “Nová ekonomika pre Európu”), Anouk Grevin (Univerzita v Nantes/Francúzsko: “Logika dávania v stanovách manažmentu podniku”), Leo Andringa (medzinárodná komisia ES: “ES – Skúsenosť, ktorá má budúcnosť”), Herbert Lauenroth (Nemecko: “Logika dávania v súčasnej kultúre”).

Po každej prezentácii bude priestor na aktívny vstup účastníkov počas viacerých workshopov: “LeadLAB: podnikanie v duchu ES”, “Povolanie a spiritualita podnikateľa”, “Projekt – Práca pre mladých v Európe”, “Strach zo Start-upov”, “Prevencia pred syndrómom vyhorenia”, “Spolupodieľanie sa zamestnancov na manažérskom rozhodovaní, “Spoločné dobro: cieľ podniku”, a “Občianska ekonomika a ES”. Toto stretnutie je taktiež súčasťou ekumenickej iniciatívy pod názvom: 
“Spoločne pre Európu”.

Stretnutie bude v nemeckom jazyku s anglickým, francúzskym a flámskym simultánnym prekladom.