Hodnoty v podnikaní a v spoločnosti

posted 26 Oct 2014, 19:00 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Dá sa podnikať slušne?


Sociálna akadémia, zriadená Konferenciou biskupov Slovenska, pozýva na konferenciu podnikateľov dobrej vôle na tému: Hodnoty v podnikaní, hodnoty v spoločnosti, ktorá sa uskutoční 1.12. 2014 o 18.00 v Bratislave. 

Kardinál Turkson za prítomnosti podnikateľov z Chile, Argentíny, Nemecka i Slovenska príde predstaviť dokument Povolanie podnikateľa v slovenčine, ktorý vydala pápežská rada Iustitia et Pax. Je to prvý ucelený dokument katolíckej Cirkvi o povolaní podnikateľa.  

 

Simultánne tlmočenie je zabezpečené. 

Je to veľká príležitosť povzbudiť sa, stretnúť sa s rôznymi podnikateľmi a aj prakticky sa inšpirovať.

Viac na www.hodnotyvpodnikani.sk

Comments