Podniková kocka: Poskladaj! Prečítaj! Hoď! Ži! Podeľ sa! Zaži!

posted 9 Mar 2014, 14:57 by Ekonomika spoločenstva Slovensko
Podniková kocka - Nová Malá Podniková Revolúcia!

Podniková kocka (The Company CubeTM) je praktický spôsob ako si zapamätať hodnoty, ktoré vytvárajú pracovné prostredie zakotvené vo vzájomnom rešpekte, záujme a zdieľanej zodpovednosti. 
Je nová stratégia spolupráce vytvorená pre úspešnosť malých podnikov. Jej cieľom je transformácia pracovného prostredia a snaha premieňať spoločnosť prostredníctvom dennodenného ľudsky orientovaného rozhodovania a konania.

STIAHNI SI PAPIEROVÚ KOCKU! HOĎ SI ŇOU a PRIDAJ SA K NÁM! 
Viac na: www.thecompanycube.org/sk