Oficiální medzinárodní stránka ES

  


IT       BR      ES      DE      EN        RS      FR

Na oficiální mezinárodní stránce ES najdete život ekonomiky společenství ve světě zdokumentovaný videi, články, publikacemi. 
Najdete život, zkušenosti a principy společností ES ve světě; rozvoj ES v akademickém světě; dialog s především ekonomickou kulturou a myšlením dneška a též jak se mladí lidé mohou v tomto ekonomickém směru realizovat. 
Můžete se dozvědět o historii, současnosti i o vizích do budoucna celosvětového projektu ekonomiky společenství. 
Pokud ovládáte jeden z výše označených jazyků, klikněte na něj. 
Subpages (1): Média