4. stretnutie podnikateľov, manažérov a priateľov ES severnej a východnej Európy

posted 31 Oct 2013, 09:16 by Ekonomika spoločenstva Slovensko
150 účastníkov zo Srbska, Poľska, Slovínska, Nemecka, Rakúska, Írska, Slovenska (na fotografii), Francúzska, Ruska, Talianska, Chorvátska a Švajčiarska sa vrátili zo školy z Ottmaringu do svojich domovov s novou radosťou a hlbším presvedčením, že projekt ES, ktorého sú súčasťou, sa môže jedného dňa stať nádejou mnohých.

Cieľom každého stretnutia ES je vytvárať priateľstvá s ľuďmi, ktorí majú rovnaké túžby, ideály, myšlienky a ciele.

Zdieľanie života v spoločenstve je základom akéhokoľvek spoločenstva a je dôležitým kapitálom novej kultúry, kultúry dávania. Nie náhodou sa tento projekt volá "ekonomika spoločenstva". "Žité spoločenstvo na každom stupni nášho života, aj toho podnikateľského je to, čo odlišuje tento projekt od ostatných občianských ekonomík", vysvetlila vo svojej prezentácií o "Pricípoch vedenia firmy ES" Anouk Grevin, docentka na Univerzite v Nantes vo Francúzsku.

"Mali by sme si byť vedomí, že našou každodennou prácou nerealizujeme len prácu, alebo nepracujeme len, aby sme zarobili, ale vytvárame krajší svet", podčiarkuje medzinárodný koordinátor ES, Luigino Bruni - a pokračuje, "čo môže ES povedať svetu v čase krízy? Ak chceme bojovať proti chudobe, je treba zmeniť podnik tak, aby jeho cieľom bolo odstranovať chudobu. A to bud priamo-dať prácu chudobným, alebo nepriamo-finančnou podporou pomocť chudobným nájsť si prácu. Nemôžeme akceptovať svet taký ako je. Spolu hľadajme kreatívne spôsoby."

Mnoho podnikateľov bolo toho svedkom. Johannes Linke, majiteľ podniku s ročným obratom viac ako 1. mil. eur povedal: "V centre našej pozornosti je človeka a nie zisk, aj keď ten je tiež dôležitý. Neuplácame, aj keď sme kvôli tejto zásade stratili významných zákazníkov. Viacerých sme však vďaka tomu získali. Ak máte zamestnanca, ktorý nie je výkonný ako ostatní, pozrite sa naňho aspoň dva krát. Určite nájdete niečo, v čom je výnimočný... Našim cieľom nie je zničiť konkurenciu, ale rešpektovať ju."

Belgický podnikateľ firmy Selfmatic Koen Vanreusel rozprával: "ES neznamená iba dať časť zisku na pomoc chudobným uplatniť sa na trhu práce. Ide o nový štýl riadenia podniku zameraný na budovanie vzťahov. Akou finančnou čiastkou má náš podnik prispieť? Uvedomili sme si, že je doležité začať. Ak nedáme prvých 5€, nezačneme nikdy! To, že môžeme viesť firm
u na princípoch ES, dáva nášmu podnikaniu nový zmysel, otvára ďalší rozmer solidarity..."


Pozvania na ďalšie medzinárodné stretnutia: 
Letná škola pre študentov a mladých podnikateľov koncom augusta 2014, v Paríži vo Francúzsku; 
Stretnutie podnikateľov východnej a severnej Európy koncom októbra 2014 v Mariapoli Faro, v Chorvátsku