5. stretnutie európskych podnikateľov a aktérov ES

posted 9 Jul 2014, 07:08 by Ekonomika spoločenstva Slovensko

Spoločne smerovať k ekonomike, ktorá zahŕňa všetkých:

návrh Ekonomiky spoločenstva 

Pod týmto názvom sa v chorvátskom Križevci, 16. - 19. októbra 2014 bude konať stretnutie podnikateľov a aktérov ES z takmer z celej Európy. Môžu sa vzájomne podeliť o svoje radosti, plány či otázky zo svojho pracovného a podnikateľského prostredia. Počas 4 dní bude priestor na výmenu skúseností medzi prítomnými podnikateľmi, vízie inkluzívnej ekonomiky vďaka prítomným docentom, dialóg a chvíle venované práci: či už priamo v teréne (v jednom z podnikov ES) alebo v skupinách, kde bude priestor rozvinúť nápady a návrhy účastníkov. Viac informácií v pozvánke. 

Ċ
Ekonomika spoločenstva Slovensko,
9 Jul 2014, 07:08
Ċ
Ekonomika spoločenstva Slovensko,
9 Jul 2014, 07:08