Genevieve Amélie Mathilde Sanzè nominovaná do Pápežskej rady pre laikov za jej úlohu v Ekonomike spoločenstva

posted 12 Feb 2014, 07:02 by Ekonomika spoločenstva Slovensko
6. februára 2014 potvrdil Pápež František kardinála Stanisława RYLKU ako predsedu a mons. Josefa CLEMENSA ako sekretára pre Pápežsku radu pre laikov a zároveň vymenoval aj jej nových členov.

Žena a zároveň jediný africký laik medzi menovanými, Dr. Geneviéve Sanzè zo Stredoafrickej republiky bola zvolená do Pápežskej rady pre laikov kvôli úlohe, ktorú zastáva v rámci Ekonomiky spoločenstva. 
Hovorí: "Som rada, že som bola menovaná, mimo úloh, ktoré vykonávam v Hnutí fokoláre, práve kvôli Ekonomike spoločenstva" a pokračuje: "je to pre mňa radosť pracovať pre Cirkev, pretože v živote som sa rozhodla slúžiť Hnutiu fokoláre a Cirkvi."

Za všetkých členov Medzinárodnej komisie ES vyjadril prof. Luigino Bruni, koordinátor Medzinárodnej komisie tieto slová: "… toto je Afrika, ktorú svet potrebuje spoznať: múdru, žiariaciu, plnú pravej radosti, kráľovskú, mariánsku...". 

Aj my želáme Geneviéve všetko dobré pre tieto nádherne výzvy, ktoré sa pred ňou otvárajú: Máš na to všetky predpoklady, aby si ich zvládla a my, ktorí pracujeme a žijeme pre ES spolu s Tebou, Ťa v tom nenecháme samú. Rátaj s nami!