Stretnutie komisií Ekonomiky spoločenstva

posted 15 Oct 2009, 08:02 by Ekonomika spoločenstva Slovensko
Tohtoročné stretnutie komisií Ekonomiky spoločenstva (ES) sa uskutočnilo v Polo Lionelo – priemyselnom parku ES neďaleko Loppiana. Začalo hneď po skončení 3. ročníka Loppianolab, vďaka čomu sme mali možnosť aspoň na chvíľu zažiť atmosféru tohto výnimočného stretnutia.

Miesto stretnutia komisií bolo viac ako symbolické, keďže práve Priemyselný park Lionelo je jedným z prvých laboratórií ES, ktoré zastrešuje asi dvadsať firiem s rôznym zameraním; od výroby hračiek, cez webové služby až po medicínsku starostlivosť. Na stretnutí bola asi 100 zástupcov komisií, veľmi početne boli zastúpené africké krajiny, čo dávalo stretnutiu špecifický rozmer.


Prof. Luigino Bruni, koordinátor medzinárodnej komisie ES, pripomenul hneď v úvode Chiarine slová o ES, keď povedal, že ES sa narodila pre chudobných. Spoločenstvo dobier a chudobných nemožno oddeliť! Jednou z centrálnych tém stretnutia, okrem výmeny cenných informácií z jednotlivých krajín, bol život rôznych aspektov v živote firiem a v podnikateľskom prostredí. Zástupcovia firiem ES hovorili o svojich konkrétnych skúsenostiach vo svojich firmách. 
Ďalšou dôležitou témou bolo rozdeľovanie zisku v zmysle princípov ES a potreba určitého vylepšenia vzájomnej informovanosti o tejto dôležitej a zásadnej oblasti ES, najmä vzhľadom na množstvo aktivít firiem pre chudobných a investovania do tzv. sociálneho kapitálu, čo často nie je viditeľné a známe, pretože sa neobjaví v našich správach, ktoré si navzájom vymieňame. Odovzdanie časti zisku vyžaduje pre firmy aj jednotlivcov veľkú vnútornú zrelosť. 


Veľký priestor bol venovaný vzájomnému dialógu.

Chvíle zdieľaní, výmeny cenných informácií, lepšieho pochopenia misie ES, rozhovorov s priateľmi, vytvárania nových vzťahov i hlbšieho spoločenstva aj medzi nami navzájom. Z celého stretnutia bolo cítiť energiu a záujem všetkých zúčastnených o ES, pre novú kultúru, ktorá špecifickým spôsobom dáva do popredia chudobných a učí, ako pracovať v duchu kultúry nezištnosti a univerzálneho bratstva. Spoločne veríme, že stretnutie bolo ďalším krôčikom na ceste budovania lepšieho a spravodlivejšieho sveta.