Milan Bednár: Každý človek potrebuje mať nejaký význam

posted 11 Jan 2014, 14:39 by Ekonomika spoločenstva Slovensko
V minulom čísle Informácií (5/2013) predstavila Eva Bodnárová sestry Kosečkové z Bratislavy a ich firmu In Vivo, ktorá je zapojená do projektu Ekonomiky spoločenstva a podniká v duchu novej kultúry dávania. V tomto čísle nás šéfredaktorka pozýva na opačný koniec republiky - do obce Kurima neďaleko Bardejova - na návštevu stolárskej dielne pána Milana Bednára. Jeho firma Jozef vyrába drevené hračky, suveníry, rôzne didaktické hry a pomôcky, hlavolamy a dekoratívne predmety s náboženskými motívmi.