Mladí a ES - krátke video zo školy z Madridu

posted 8 Oct 2013, 14:06 by Ekonomika spoločenstva Slovensko
Budete počuť aj slovenčinu!