Oficiální medzinárodní stránka ES

Na oficiální mezinárodní stránce ES najdete život ekonomiky společenství ve světě zdokumentovaný videi, články, publikacemi.

Najdete život, zkušenosti a principy společností ES ve světě; rozvoj ES v akademickém světě; dialog s především ekonomickou kulturou a myšlením dneška a též jak se mladí lidé mohou v tomto ekonomickém směru realizovat.

Můžete se dozvědět o historii, současnosti i o vizích do budoucna celosvětového projektu ekonomiky společenství.

Pokud ovládáte jeden z výše označených jazyků, klikněte na něj.