Diplomové práce

Rok, čo rok, neustále narastá číslo obhájených bakalárskych, diplomových i doktorských prác o projekte ekonomiky spoločenstva.

Ich témy poukazujú na širšie a pokrokovejšie skúmanie projektu ES, zvlášť rôznych aspektov ekonomiky a manažmentu, ktorých centrom pozornosti je človek.

Diplomové práce z celého sveta sú dostupné na tejto web stránke: Diplomové práce

Diplomová práca v slovenčine na tému: Nový pohľad na problémy súčasnej ekonomickej situácie sveta: model ekonomiky spoločenstva (kontakt- Mária Čalfová: maria@calfa.sk)

Diplomová práca v čestine na tému: Hodnocení podnikú ekonomiky společenství (kontakt- Jakub Jurásek: jurasekkuba@gmail.com)