Kniha Utópia v pohybe

Utópia v pohybe

Životopis

Françoisa Neveux

podnikateľa a vynálezcu

Isaline Bourgenot - Dutra

Preklad: Helena Sališová,

ISBN 978-80-89621-00-2

Slovenská komisia Ekonomiky spoločenstva v spolupráci s vydavateľstvom Nové mesto prináša slovenské vydanie francúzskeho originálu o vynálezcovi s povolaním podnikateľa, človekovi svetového rozmeru, ktorý chcel od začiatku svojho profesionálneho života pracovať inak. Spolu so zamestnancami, zákazníkmi, konkurentmi sa snažil vytvárať iné vzťahy, v ktorých nie "systém", ale človek je na prvom mieste spoločenstva práce. Zaujímal sa o všetkých ľudí, s ktorými sa stretol a každému dal šancu.

Vytvoriť súlad medzi duchom podniku a zmyslom pre sociálnu spravodlivosť nie je jednoduché. Byť šéfom odhodlaným uspieť a konkrétne sa zaujímať o vylúčených zo spoločnosti si vyžaduje veľa úsilia. Konať s ohľadom na vlastnú slobodu a pritom z blízka sledovať „európske normy” predstavuje výzvu ... Príbeh o Françoisovi Neveuxovi dáva chuť neustále konať spravodlivo a nezabúdať pritom na humor.

“Je ťažké zlúčiť podnikanie so sociálnou službou najchudobnejším. Táto kniha je o človeku, podnikateľovi, ktorý sa celý život o to snažil a jeho odpoveďou na túto otázku bola hlboká angažovanosť v novom spôsobe vytvárania spoločností - Ekonomike spoločenstva. Inšpiratívny príbeh pre každého, kto túži po hlbšom zmysle podnikania ako iba zarábanie peňazí pre vlastné blaho.” Michal Hrabovec, Anasoft (Manažér roka 2009)

Knihu je možné kúpiť v sieti kníhkupectiev Panta Rhei alebo na webovej stránke www.nm.sk.

Oznam o prezentovaní knihy na Slovensku

Fotografie z prezentácie knihy v Košiciach

Fotografie z prezentácie knihy v Bratislave