Rozhovor: mezinárodní síť inkubátorů

Medzinárodná sieť inkubátorov ES: Nová generácia podnikateľov sa inšpiruje duchom spoločenstva

Autor: Pôvodne vyšlo na www.consulus.com, preklad Katarína Ďuratná

Každý rok sa snažia tisíce ľudí z celého sveta rozbehnúť svoje podnikanie. Zodpovedajúc tomuto trendu, v posledných rokoch vzniklo aj veľa podnikateľských inkubátorov. Rozprávali sme sa s Florenciu Locascio, komunikačnou a tréningovou manažérkou Siete inkubátorov Ekonomiky spoločenstva (EoC-IIN), aby sme sa dozvedeli viac o projekte a akú úlohu plní pri budovaní „ekonomiky pre všetkých.“

Florencia, povedz nám na úvod niečo o sebe, odkiaľ si, aké máš predošlé skúsenosti a odkedy pracuješ na tomto projekte?

Ahojte, volám sa Florencia, som z Rosaria v Argentíne a na projekte Siete inkubátorov Ekonomiky spoločenstva pracujem od decembra 2015 – čiže niečo vyše roku. Študovala som sociálnu komunikáciu, a mojou hlavnou úlohou je koordinácia a komunikácia aktivít medzi krajinami našej siete. Ale v skutočnosti na projekte vlastne robím všetko možné – proste čo treba :) Je mi veľkou cťou, že môžem byť jeho súčasťou, pretože verím, že dokáže pomôcť ľuďom robiť veci – ktoré už teraz robia – lepšie. Pre mňa to tiež znamená, že som objavila hromadu zaujímavých vecí, ktoré sa dejú v jednotlivých krajinách. Snažíme sa o to, aby boli aktivity navzájom prepojené a aby všetci vedeli, čo sa deje v jednotlivých krajinách.

Florencia, čo stálo za vznikom Siete inkubátorov Ekonomiky spoločenstva (EoC-IIN)?

EoC-IIN je globálny projekt, má podobu siete a účelom je zakladanie nových podnikov v duchu spoločenstva a vzájomnosti. Sieť sa pomaly rozrastá, momentálne máme lokálne centrá (tzv. „hubs“) už na každom kontinente. Centrá ponúkajú rôzne služby a podporujú firmy v rôznych štádiách procesu inkubácie s dôrazom na nezištnosť a vzájomnosť.

Cieľom je vytvoriť platformu na zdieľanie zdrojov, vedomostí a talentov. Každé lokálne centrum bude ponúkať podnikateľom služby podľa svojich schopností, napríklad zdieľané pracovné priestory, mentoringový program, workshopy, stáže pre mladých podnikateľov, atď.

Tento projekt vznikol v kontexte Ekonomiky spoločenstva: hnutia, zloženého z podnikateľov, pracujúcich, študentov, výskumníkov, združení a ďalších projektov, ktorí sú zjednotení víziu sveta, kde je globálna ekonomika orientovaná na spoločné dobro a integrálny rozvoj jednotlivca ako aj spoločnosti. Ponúka spôsob života, ktorý si váži princípy ako nezištnosť a budovanie vzťahov na trhu nad rámec nevyhnutnosti. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú byť súčasťou siete ES veria v poslanie vytvárania produktívnych a inkluzívnych komunít s chudobnými.

EoC-IIN je typickým vyjadrením kultúry Ekonomiky spoločenstva: podnikatelia a pracujúci profesionáli, ktorí sa rozhodli žiť kultúru dávania, ponúknu svoj talent a skúsenosti s cieľom uľahčiť vznik a rast novej generácie podnikateľov, ktorí tiež cítia povolanie budovať ekonomiku, ktorá „neprodukuje“ núdzu a chudobu.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste založili sieť inkubátorov?

Od samého začiatku, ES podporuje vzdelávanie ako formu šírenia novej ekonomickej a podnikateľskej kultúry medzi mladými. Počas letných škôl sme sa stretli s mladými, ktorí majú plány založiť si firmy – niektorí už prišli s vypracovanými plánmi a štúdiami, iní cítia povolanie ale ešte nemajú jasno v tom, aký je ich konkrétny plán. Bolo nám zrejmé, že ich musíme v tomto úsilí podporovať a ponúknuť vedenie. Ale ako? Zdalo sa nám, že potrebujeme zhromaždiť zručnosti našich podnikateľov a pracujúcich z celého sveta.

V roku 2015 sme sa dozvedeli o mnohých iniciatívach, ktoré išli týmto smerom a ktoré sme v rámci ES podporovali na lokálnej úrovni. Potrebovali sme však štruktúru, ktorá by koordinovala a spájala tieto iniciatívy, ale nielen to, chceli sme spoločne urobiť krok vpred! V marci 2016 vznikla EoC-IIN (Sieť inkubátorov ES) počas spoločného stretnutia 80 zástupcov ES z 26 krajín v Polo Lionello Bonfanti.

Workshop pri založení EOC-IIN Foto: EoC-IINOdvtedy krajiny ako Portugalsko a Brazília, ktoré už mali skúsenosti s inkubáciu v ES, urobili ďalšie kroky vpred. Iné krajiny ako Mexiko, Kamerun a Pobrežie Slonoviny naštartovali podobné projekty vo svojich komunitách ES s použitím exitujúcich zdrojov (ľudí, kapitálu).

V ďalších krajinách zase komunity ES (podnikatelia, študenti, profesionáli) premýšľajú nad tým, čo by mohli ponúknuť na lokálnej úrovni a plánujú svoje vlastné projekty a stratégiu.

Celkovo máme jedenásť krajín, ktoré navrhli svoje projekty na vytvorenie lokálnych centier: Brazília, Mexiko, Portugalsko, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Uganda, Burundi, Kamerun, Pobrežie Slonoviny a Spojené Štáty. Ostatné krajiny sú vo fáze prípravy projektov.

(Poznámka: Aj Česko spoločne so Slovenskom majú pripravený projekt, ktorý čaká na schválenie).

Ako funguje sieť EoC-IIN? Ako sa odlišuje od množstva ďalších inkubátorov, ktoré fungujú na celom svete?

Vo svete existuje množstvo inkubátorov, pod čím rozumieme systematické štruktúry podpory podnikateľských nápadov. Našou silnou stránkou, skutočným kapitálom tejto iniciatívy je Ekonomika spoločenstva: ozajstná komunita so silnou pečiatkou kultúry, ktorá podporuje ľudí a podniky.

Chceme podporiť nielen najlepšie nápady a najsilnejších ľudí, ale aj tých, ktorí boli marginalizovaní, znovu im nájsť miesto v ekonomike a pomôcť im stať sa produktívnymi.

Aké sú plány na rok 2017?

Projekt posilní existujúce lokálne centrá a prispeje k formovaniu nových. Spojivom, ktoré posilní sieť je platforma, ktorú vyvíjame. Zjednoduší výmenu zdrojov a podporí proces inkubácie. Chceme rozvíjať lokálne siete a partnerstvá s inými sociálnymi a občianskymi organizáciami.

Na rok 2017 konkrétne pripravujeme medzinárodné školenie pre lokálne centrá. Centrá, ktoré už začali svoju činnosť budú zdieľať metodológie a skúsenosti s najnovšími centrami. Pripravujeme špeciálne stretnutie o inkubácií a tréning v Afrike.

Venujeme popritom veľké pozornosť tomu, aký skutočný dopad majú naše iniciatívy, aby vedeli podniknúť správne kroky na dosiahnutie nášho cieľa.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.