DVD: Ekonomika a spoločenstvo sa stretávajú

11 minutová upútavka na DVD o medzinárodnom projekte ES v slovenčine.

Toto DVD predstavuje 20-ročnú skúsenosť existencie projektu ekonomiky spoločenstva, za ktorým stoja predovšetkým podnikatelia, ekonómovia, manažéri, študenti, vedci: občania miest a obcí z mnohých krajín sveta. Viacerí odborníci vnímajú ekonomiku spoločenstva ako jednu z ciest riešenia súčasnej ekonomickej situácie.Tento dvojdielny 70-minútový dokumentárny film približuje best-practicies niektorých firiem ekonomiky spoločenstva vo svete a predstavuje novú ekonomickú paradigmu. Je výbornou pomôckou na hlbšie pochopenie ES, jej celosvetový charakter, no zároveň inšpiratívny pre lokálnu realizáciu - podnikanie.DVD je vhodné pre predmety s alternatívnym ekonomickým zameraním, etiku v podnikaní,... (pre stredné i vysoké školy), kde sa mladi ľudia môžu o tejto - 20 rokov rozvíjajúcej sa ekonomickej skúsenosti dozvedieť a spoznať ju.

DVD je možné si objednať na adrese: Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o. Cablkova 10, 821 04 alebo emailom na adrese: knihy@nm.sk.

DVD získalo ocenenie zo strany medzinárodnej poroty 25. festivalu Agrofilm Nitra 2008. Dojmy režisérky Margaret Coenovej a jej spolupracovníčok Anne Swiftovej a Sandry Hoggettovej z Charisma Productions z natáčania dokumentu o rozvoji ekonomiky spoločenstva vo svete nájdete v tomto článku.