Člověk a svět ekonomiky - 2015

Diskuzní večer - Člověk a svět ekonomiky

Děkujeme všem účastníkům diskusního večera "Člověk a svět ekonomiky", který se konal ve středu večer 26.8. s hosty italským profesorem Luiginem Brunim a českým ekonomem Tomášem Sedláčkem. Aula Vysoké školy ekonomické v Praze praskala ve švech! Diskuse s podtitulem Money or life? Peníze nebo život? se týkala různých témat: Kolik už je dost? a lá střídmost a spotřeba; Vztahy na pracovišti; Problém imigrace.

Publikum pokládalo mnoho otázek, z kterých se muselo vybírat. Ekonomové vysvětlovali na přirovnáních možná řešení některých ekonomicko-sociálních problémů. K odpovědím využili jak konkrétní příklady z reálné praxe, tak metafory či anekdoty.

Člověk a svět ekonomiky - video záznam

Video záznam z večera:

Zkrácená verze - CZ

Short version - Eng

Originál verze - CZ

Člověk a svět ekonomiky - fotky

Diskuzní večer - Člověk a svět ekonomiky

Jaké alternativy nabízí ekonomice současná ekonomická věda, aby mohla více sloužit skutečným potřebám dnešního světa?

Jak se dnes mění přístupy firem a které z nich se ukazují jako nejvíce perspektivní v kontextu narůstajících celospolečenských problémů?

Hosté

Luigino Bruni, profesor politické ekonomie na Fakultě ekonomických a politických věd univerzity LUMSA v Římě a na Univerzitním institutu Sophia v Loppianu (Florencie).

Tomáš Sedláček, český ekonom, působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB, přednáší ekonomii a dějiny ekonomických teorií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také na University of New York in Prague.